Topاجتماعی

در حاشیه مبارزه با ویروس کرونا

موسیقی دانان  و خوانندگان ارمنی نسخه بازخوانی شده آهنگ “We are the world” را اجرا کردند
در صفحه فیسبوک فیلمی بارگذاری شده که در آن موزیسن‌های ارمنی نسخه بازخوانی آهنگ “We are the world” را در حاشیه مبارزه با ویروس کرونا و تحت عنوان “تشکر از کادر درمانی” به اجرا در آورده‌اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا