Topسیاسی

حضور مقامات رسمى ارمنستان در بناى يادبود نژادكشى ارامنه

بزرگداشت ياد قربانيان نژادكشى ارامنه در سال ١٩١٥ ميلادى امروز در شرايط ويژه اى برگزار مى شود. ميليون ها شهروندى كه طى تمامى روز ٢٤ آوريل به بناى يادبود نژادكشى رفته و نسبت به ياد قربانيان اداى احترام مى كردند، اكنون به علت شيوع ويروس كرونا فقط اسامى خود را بر روى تابلوى نورانى بناى يادبود ثبت خواهند كرد. بناى يادبود فقط بر روى مقامات رسمى كشور باز بوده و رهبران سياسى، مذهبى و لشگرى با حفظ فاصله اجتماعى در اين مراسم حضور يافتند. نيكول پاشينيان نخست وزير ارمنستان، آرمن سرگيسيان و آرا هاروتونيان رؤساى جمهورى ارمنستان و آرتساخ، حضرت گارگين دوم پيشواى كل مذهبى ارامنه، آرارات ميرزويان رئيس مجلس ملى و ديگر مقامات رسمى كشور در مشايعت گارد احترام و گروه كر كليسايى در محل بناى يادبود حضور يافته و تاج گل نثار كردند. پيشواى كل مذهبى كليساى رسولى ارامنه دعاى مخصوص بجا آورده و نيكول پاشينان نخست وزير از محل بناى يادبود خطاب به ارامنه ارمنستان، آرتساخ و سراسر جهان پيام صادر كرد. آقاى نخست وزير اعلام كرد كه ارامنه سراسر جهان يكصد و پنجمين سال بزرگداشت ياد قربانيان نژدكشى ارامنه بدست حكومت تركيه عثمانى را در شرايط ويژه گسترش ويروس كرونا برگزار مى كنند. ارامنه هميشه ياد بيش از يك و نيم قربانى اين نژدكشى را در جهان گرامى داشته و اكنون پنجاه و پنج سال است كه اين مراسم بطور رسمى در ارمنستان برگزار مى شود. قسمتى از بازماندگان اين نژدكشى هولناك طى ساليان مختلف و مخصوصأ سال هاى ١٩٤٦ تا ١٩٤٩ به ارمنستان مهاجرت كردند. بناى يادبود معروف دزيزارناگابيرد در سال ١٩٦٥ يعنى پنجاهمين سال وقوع اين نژدكشى ساخته شد. اين بناى معروف به مظهر استقامت و جاودانگى ارامنه تبديل شد. سپس روند شناسايى و محكوميت جهانى نسل كشى ارامنه از سوى كشورهاى مختلف و با فعاليت مستمر و پرثمر نهادهاى سياسى و اجتماعى ارامنه خارج آغاز شد. تا كنون سى كشور جهان نژدكشى ارامنه را بطور رسمى محكوم كرده اند و ارامنه سپاسگذار اين كشورها، ملت ها، سازمان هاى بين المللى و رهبران روحانى و سياسى هستند كه با ارامنه همدل و همصدا بوده و نژدكشى ارامنه را برسميت شناخته و آنرا محكوم مى كنند. نخست وزير ارمنستان در ادامه پيام خود به دلايل استمرار دادخواهى ارامنه پرداخته و اعلام كرده است با گذشت بيش از يك قرن از اين فاجعه، احساسات ملت ما جريحه دار مانده و عواقب اين نسل كشى رفع نشده است. تركيه تا به امروز اظهار پشيمانى نكرده عذر خواهى نكرده است. شناسايى و محكوميت جهانى اين نژادكشى نه فقط از وظايف ارامنه ، بلكه كل جهانيان مى باشد، زيرا ارامنه اين قتل عام را جنايتى عليه بشريت مى دانند. جهانيان بايد از تكرار چنين وقايع تلخ و انواع تبعيض ها در امان مانده و حكومت ها بايد در قبال دفاع از حقوق بشر متعهد باشند. ملت ارامنه بايد از اين وقايع تلخ تاريخى چند نتيجه گيرى كند: ملت ارمنى با يك و نيم ميليون قربانى خود بر مرگ فايق آمده و با شروع زندگى جديد، اراده خود براى تقويت و كارآيى آرمان هاى خود اعلام نموده است. چالش هاى امنيتى ارامنه از قرن گذشته تا كنون فرق نكرده و تنها ضامن آن ايجاد حكومت قوى و باثبات است. ارمنستان مقتدرى كه بتواند با كليه تهديدات امنيتى برخورد نمايد. ارمنستان آماده كمك به برقرارى صلح دايم و باثبات در منطقه بوده و طرفدار حل اختلافات از طريق مذاكره و احترام متقابل مى باشد. روابط ارمنستان با شركاى راهبردى خود بايد تعميق يابند، اين روابط نهادينه گشته و دوستان ارمنستان در جهان افزايش يابند. لزوم حصول چنين نتيجه اى ، تشكيل حكومتى مستقل و شرافتمند و قابليت دفاع از خود است. شرط لازم براى رسيدن به چنين هدفى نظام علمى پيشرفته، فنآورى مدرن و پويا، صنايع معاصر نظامى و ارتش و سرويس هاى ويژه مى باشد. براى رسيدن به چنين هدفى، تجميع امكانات بالقوه تمامى ارامنه جهان لازم است. حكومت تمام شمول ارمنستان ضامن و مشوق پيشرفت حكومت، علوم، سياست و اقتصاد كشور خواهد بود. ملت ما احتياج به دكترين ملى، ايدئولوژى ملى دارد و بايد در خصوص تدوين استراتژى، اهداف و حفظ ارزش هاى ملى، وحدت نظر بوجود آيد. اين دكترين بايد در شرايط جهان معاصر پويا، با كيفيت و رقابتى باشد. نخست وزير ارمنستان اعلام كرده است كه وى بزودى پيش نويس اين دكترين را براى بررسى همگانى در اختيار ملت خواهد گذاشت. آقاى پاشينيان در پايان از همكارى كليه اقشار ملت در ارمنستان و خارج براى محدود سازى برنامه هاى بزرگداشت ياد قربانيان نژادكشى ارامنه قدردانى كرده و از همه مردم چه در داخل و چه در خارج دعوت كرده است تا با فرستادن پيامك به شماره هاى تلفن ١٩١٥ و ٠٠٣٧٤٣٣١٩١٥٠٠ حضور مجازى خود در بناى يادبود قربانيان ٢٤ آوريل را اعلام نمايند. اين اسامى از ساعت بيست و دو روز ٢٤ آوريل بر پرده نورانى محوطه بناى يادبود به نمايش در خواهد آمد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا