Topاجتماعی

نتقال ویروس کرونا از ایران به ارمنستان مهار شده است .

 آرداشیس تومانیان سفیر ارمنستان در ایران در ادامه توضیحات خود در ویدئو کنفرانس خود با اعضای کمیسیون دایمی امور خارجی مجلس ملی ارمنستان اعلام کرده است که مقامات ایرانی برای اولین بار در روز نوزدهم ماه فوریه در باره شیوع ویروس کرونا در آن کشور اعلام کرده و سپس سفارت ارمنستان با ترتیب دادن دو پرواز ویژه در روزهای بیست و شش و بیست و هشت ماه فوریه گروهی از شهروندان ارمنستان را از تهران به ایروان انتقال داد. در روز اول ماه مارس در ارمنستان ثابت شده است که دو نفر از مسافرین پرواز تهران به ایروان به ویروس کرونا مبتلا بوده اند. آنان در ارمنستان مداوا یافته و بیماری آنان به کسان دیگر منتقل نشده است. در این نشست گوهر اسکندریان و وارتان اوسکانیان دو تن از ایرانشناسان ارمنستان نیز سخنرانی کرده و در باره وضعیت فعلی مهار گسترش ویروس کرونا در ایران توضیح داده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا