بین الملل

ایران در صدر بازرسی‌های سال ۲۰۱۹ آژانس بین المللی انرژی اتمی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با پذیرش ۲۱ درصد کل بازرسی‌های آژانس در سطح جهانی در سال ۲۰۱۹ و همچنین پذیرش بیش از ۹۰ درصد از بازرسی‌ها در گروه ۶۲ کشوری که به آن تعلق دارد، یک بار دیگر در صدر کشورهای پذیرنده بازرسی‌های آژانس قرار گرفت.به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی اظهار کرد: ایران در میان ۶۲ کشوری قرار دارد که پروتکل الحاقی و موافقتنامه جامع پادمان را اجراء می کنند، اما هنوز فاقد جمعبندی گسترده‌تر آژانس در مورد مواد و فعالیت های اظهار نشده هستند.وی گفت: بر اساس گزارش اجرای پادمان آژانس در سال ۲۰۱۹، از ۴۶۶ بازرسی آژانس (برابر با ۱۲۰۰ نفر روز) در میان کشورهای عضو این گروه، ۴۳۲ بازرسی (برابر با ۱۱۰۳ نفر روز) از ایران انجام شده است که معادل ۹۲ درصد بازرسی ها در این گروه و ۲۰ درصد کل بازرسی ها در سطح جهانی است.

نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: از ۴۵ دسترسی تکمیلی انجام شده در سال ۲۰۱۹ در میان گروه ۶۲ کشور، ۳۳ دسترسی از ایران انجام شده است که معادل ۷۳ درصد دسترسی ها در این گروه و ۲۴ درصد کل دسترسی‌ها در سطح جهانی است.غریب آبادی با اشاره به شفافیت کامل ایران در برنامه صلح آمیز هسته ای خود و اینکه حجم وسیعی از بازرسی های آژانس در اثر برجام اجراء می شوند، گفت: با توجه به شرایط نامساعد پیرامون برجام و عدم اجرای تعهدات طرف اروپایی از یک طرف، و برنامه های آمریکا برای پیگیری اقدامات مخرب دیگر در شورای امنیت و خارج از آن به طور یک جانبه از طرف دیگر، همکاری تنها گزینه ایران محسوب نمی شود.وی تاکید کرد: ایران طیفی از گزینه‌ها شامل همکاری، برگشت به تعهدات پادمانی و بازنگری در این تعهدات را در اختیار دارد که متناسب با اقدامات طرف های مقابل، یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا