Top

در نیروهای مسلح ارمنستان رزمایش نظامی و تمرینات تاکتیکی برگزار شده اند

به گزارش ” اسپوتنیک آرمنیا ” در روز های 5 الی 6 ماه هاری در  پایگاه های  مختلف نیروهای مسلح ارمنستان مانور های  نظامی و  تمرینات تاکتیکی   برگزار شده اند. هدف از این مانور ها  تقویت توانایی تصمیم گیری سریع و هدفمند در شرایط   عملیات جنگی می باشد. طی این مانور ها موضوعات شرطی  مختلف   ارایه شده  و اقدامات لازم برای رفع آنها  انجام شده اند. ستاد ، یگانهای نظامی و خدمات یگان های  نظامی آمادگی بالایی نشان دادند. به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع کشورمان ، سربازان شرکت کننده در رزمایش نظامی آمادگی بالایی را برای آماده سازی و انجام نبرد در شرایط میدانی نشان داده اند و اقدامات  نظامیان  و همکاری  پایگاه ها  بسیار عالی ارزیابی شده است.  در همین روز در یکی از پایگاه های  نیروهای مسلح ارمنستان برای توسعه دانش حرفه ای و مهارت های عملی  ،  توانایی مدیریت افسران در شرایط جنگی   رزمایش های نظامی برگزار شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا