Topاقتصادی

طرح راه اندازی مرکز تولید اتوبوس درارمنستان

جهت عرضه به بازار کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در ارمنستان مرکز تولید اتوبوس راه اندازی خواهد شد‌ .پیش بینی می شوداین مرکز تولیدی، با همکاری شرکت کره ایی Youngsan، و موسسه دولتی ارمنستان، با سرمایه ۴/۴میلیون دلارراه اندازی گردد.

طبق گزارشها، این مرکز برای مونتاژ اتوبوس جهت عرضه به بازار کشورهای اوراسیا فعال خواهدشد.

شرکت کره ایی این پیشنهاد را سال گذشته به وزارت اقتصاد ارمنستان ارائه کرده بود.کل سرمایه این طرح،۴/۴میلیون دلار برآورد گردیده وجهت اجرایی شدن این طرح موسسه سرمایه گزاری ارمنستان

با یک میلیون دلار، ۴۰ الی۴۹ درصد سهام آنرا در اختیار خواهد داشت، شرکت کره ایی نیز کمی بیش ازیک میلیون دلار سرمایه گزاری نموده،و بقیه مبلغ، درحدود ۲/۳ میلیون دلار نیز از بانک بازرگانی ارمنستان وام گرفته خواهدشد.

بنا براین گزارش شرکت کره ایی Youngsan گروه تجاری و اقتصادی قدرتمندی است، که سال گذشته بیش از نیم میلیارد دلار فروش داشته است.

پیش بینی می شود دراین مرکز  3نوع اتوبوس تولید شود، که طول هرکدام از آنها به ده متر خواهد رسید. که در شروع کار کلیه قطعات از خارج وارد میگردد، لیکن یکی از شرایط طرف ارمنستانی این است، که به مرور زمان کلیه قطعات در ارمنستان تولید گردد. این مرکزقراراست تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

منبع خبر : اتاق بازارگانی ایران و ارمنستان

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا