اجتماعی

برگزاری تمرینات حرفه ای در نیروهای مسلح ارمنستان

  به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع ارمنستان، سربازان یكی از یگان های توپخانه نیروهای مسلح این کشور تمرینات حرفه ای را برگزار کرده اند. طی این تمرینات مهارتهای حرفه ای سربازان و اقدامات کنترل آتش توپخانه ارایه شده اند. یاد آوری می کنیم که طی دو هفته گذشته در پایگاه های مختلف نیروهای مسلح ارمنستان مانور های نظامی و تمرینات تاکتیکی برگزار شده اند. هدف از این مانور ها تقویت توانایی تصمیم گیری سریع و هدفمند در شرایط عملیات جنگی می باشد. طی این مانور ها موضوعات شرطی مختلف ارایه شده و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شده اند. ستاد ، یگانهای نظامی و خدمات یگان های نظامی آمادگی بالایی نشان دادند. به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع کشورمان ، سربازان شرکت کننده در رزمایش نظامی آمادگی بالایی را برای آماده سازی و انجام نبرد در شرایط میدانی نشان داده اند و اقدامات نظامیان و همکاری پایگاه ها بسیار عالی ارزیابی شده است. در همین روز در یکی از پایگاه های نیروهای مسلح ارمنستان برای توسعه دانش حرفه ای و مهارت های عملی ، توانایی مدیریت افسران در شرایط جنگی رزمایش های نظامی برگزار شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا