Topاقتصادی

معاون نخست وزیر : ولت ارمنستان به عنوان پشتیبانی 90 میلیارد درام اختصاص داده است

دولت ارمنستان در چهارچوب بسته های کمکی 90 میلیارد درام به عنوان پشتیبانی اختصاص داده است. این مطلب را مهم گریگوریان نخست وزیر کشورمان ضمن مصاحبه با بخش ارمنی  “رادیوی آزادی “بیان کرده است. به گفته وی   21 میلیارد  درام به حوزه اجتماعی  اختصاص شده است و    به طور کلی    به بیش از 1 میلیون نفر و 50 هزار نهاد اقتصادی پشتیبانی ارایه شده است. به گفته وی هدف از همکاری ارمنستان با همکاران بین المللی تشکیل کیسه های هوا می باشد. امروز 280 میلیون دلار از سوی  صندوق بین المللی پول  به ارمنستان اختصاص شده است  و 25 میلیون دلار دیگر نیز در ماه سپتامبر اختصاص خواهد شد  . به گفته  معاون نخست وزیر کشورمان   فقط تا سال 2022   420 میلیون دلار در دسترس  ارمنستان خواهد بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا