اجتماعی

ويروس كرونا سال ها در كنار مردم باقى خواهد ماند

آرسن توروسيان وزير بهداشت ارمنستان با اشاره به تمديد وضعيت فوق العاده در كشور اعلام كرده است اقدامات احتياطى براى پيشگيرى از شيوع ويروس كرونا بايد با شدت ادامه يابد. به گزارش خبرگزارى اسپوتنيك آرمنيا، آقاى وزير در صفحه فيسبوك خود اعلام كرده است افرادى كه بدستور ستاد بحران بايد در قرنطينه خانگى بسر ببرند، تحت كنترل خواهند بود. كشور به ١١٩ منطقه تقسيم شده و هر منطقه توسط پزشكان، پليس و نمايندگان وزارت حوادث امور غيرمترقبه كنترل خواهد شد. به نظر آقاى وزير، حتى در صورت كشف واكسن ويروس كرونا، ريشه كن سازى اين واگير تا پنج سال طول خواهد كشيد. مردم بايد به امور روزمره خود پرداخته، ولى تمامى قوانين پيشگيرى و فاصله گيرى اجتماعى را رعايت كنند. وزير بهداشت تأكيد كرده است وى هنوز نيز از راه دور مديريت وزارتخانه را انجام داده و تماس هاى خود را به حداقل رسانده است. اين احتياط براى حفظ جان اطرافيان و مخصوصأ سالمندان مى باشد. از اين پس مداواى مبتلايان به ويروس كرونا در بيمارستان ها ادامه يافته و مشكوكين به تماس با آنان در منازل خود تحت قرنطينه خواهند بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا