Topسیاسی

ملاقات آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران

 به گزارش بخش خبرى سفارت ارمنستان در تهران، آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان  در جمهوری اسلامی ایران روز سی و یکم ماه مه با بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ملاقات كرده است. در این دیدار آقاى توماينان اشاره كرده اند که کار احداث خط سوم انتقال برق فشار قوی در سال ۲۰۲۰ به پایان خواهد رسید.  این امر ضمن فراهم نمودن امکان استفاده كامل  از ظرفیت خط لوله گاز بین ایران و ارمنستان، حجم گاز وارداتی به ارمنستان و نيز انرژی برق وارداتی ایران را چند برابر خواهد کرد

آقای تومانیان در این ارتباط به ضرورت امضاء سریع قرار داد جدید و یا اعمال تغییرات در قرارداد فعلی برای این برنامه پراهمیت تبادل گاز و برق را مورد اشاره و تاکید خاص قرار داد. وى اشاره كرد که پیشنهادات طرف ارمنستانی در این ارتباط ماهها قبل به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است

سفیر جمهوری ارمنستان همچنین اضافه كرد که در صورت سازماندهی صحیح و دقیق فعالیتها، خط لوله انتقال گاز ایران – ارمنستان از نظر امید بخشی، بهره وری و سودمندی میتواند از خطوط لوله مشترکی که ایران با سایر همسایگان دارد متمایز باشد. امری که میتواند در این عرصه مشوق مکملی باشد برای تعمیق همکاریهای دوجانبه

طرفین به موضوع فعال سازی مبادلات کالا بین دو کشور از جمله بکارگیری مکانیزمهای مختلف در این زمینه پرداخته و در راستای برگزاری ویدئو کنفرانس بین وزارت خانه های مدیریت منطقه ای و زیر ساختهای جمهوری ارمنستان و نفت جمهوری اسلامی ایران که طی آن طرفین موارد توافقنامه تبادل گاز و برق را نهائی نموده و دیگر مسائل مربوط به همکاریهای اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد، توافق نمودند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا