Topسیاسی

طی دو روز تمرینات تاکتیکی نمایشی برگزار شده اند

از 5 تا 6 ژوئن  در یکی از  واحد های نظامی نیروهای مسلح ارمنستان      تمرینات  تاکتیکی نمایشی با اجرای   تیراندازی رزمی    برگزار شده اند. در طی این تمرینات  ، اقدامات نظامیان  در شرایط کوهستانی ، میزان تمرینات بدنی سربازان  و همچنین توانایی تصمیم گیری های عملی   کارکنان فرماندهی بررسی شده است.  شرکت کنندگان   این  تمرینات  وظایف تعیین شده را با موفقیت انجام داده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا