Topاقتصادی

وزارت اقتصاد : در سال 2019 گردشگری در ارمنستان تقریبا 15 با درصد افزایش یافته است

در سال 2019   گردشگری ورودی در ارمنستان تقریبا با  15 درصد افزایش یافته است. این مطلب را تیگان خاچاتریان وزیر اقتصاد  کشورمان   در جلسه مشترک کمیته های دائمی مجلس شورای ملی  بیان کرده است. به گفته وی ، تعداد گردشگران به 1.9 میلیون نفر رسیده است. در عین حال ، تعداد گردشگران در سال 2020   اندکی کاهش یافته است.   آقای وزیر تاکید کرده است که گردشگری داخلی نیز به میزان قابل توجهی  یعنی  41.4درصد  افزایش یافته است.   تعداد گردشگران به 1.5 میلیون نفر رسیده است.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا