Top

طی روز های اخیر تمرینات تاکتیکی نمایشی برگزار شده اند

طی روزهای اخیر  در یکی از  واحد های نظامی نیروهای مسلح ارمنستان      تمرینات  تاکتیکی نمایشی با اجرای   تیراندازی رزمی    برگزار شده اند. در طی این تمرینات  ، اقدامات نظامیان  در شرایط کوهستانی ، میزان تمرینات بدنی سربازان  و همچنین توانایی تصمیم گیری های عملی   کارکنان فرماندهی بررسی شده است.  شرکت کنندگان   این  تمرینات  وظایف تعیین شده را با موفقیت انجام داده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا