Topسیاسی

بازدید داویت تونویان وزیر دفاع کشورمان از یگان های نیروهای مسلح ارمنستان

به گزارش ” آرتساخ پرس ” داویت تونیویان وزیر دفاع کشورمان از یگان های  نیروهای مسلح ارمنستان بازدید و با امکانات   ارتش ، شرایط وظیفه پرسنل ارتش آشنا شده است. در جریان این بازدید آقای  تونویان همچنین از یگان های  نظامی که کارهای ساختمانی در آن انجام می شوند ، زیرساخت های جدیدی ایجاد می شوند ، شرایط زندگی سربازان بهبود می یابند ، نقاط آموزش یگان های  نظامی تعمیر و  بازسازی می شوند.، بازدید    کرده است. وزیر دفاع    از  ناهارخوری  های یکی از یگان های نظامی بازدید کرده است. قابل ذکر است که در این ناهارخوری   اخیراً روش جدید تأمین غذا معرفی شده است. در پایان این بازدید ، داویت  تونویان با کارمندان فرماندهی  جلسه رایزنی را برگزار کرده   و دستورالعمل های مربوطه را ارائه داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا