Topاقتصادی

بهبود جایگاه ارمنستان در فهرست کشورهای دارای اقتصاد آزاد

به گزارش صفحه فیسبوک دولت ارمنستان براساس شاخص آزادی اقتصادی که توسط  Heritage Foundationمنتشر شده است ، ارمنستان در یک سال  اخیر جای  خود را با 13 امتیاز بهبود بخشیده و رتبه 34 را از 180 کشور جهان بدست آورده است و از کشوری با اقتصاد “نسبتاً آزاد” وارد عرصه کشورهای دارای اقتصاد  “عمدتا ً آزاد”  شده است.  با این شاخص ارمنستان در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی ارو آسیا جلو می باشد و علاوه بر این ،  امتیازات کسب نموده آن از میانگین منطقه و جهان بالاتر است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا