اجتماعی

مدافع حقوق بشر ارمنستان با رییس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایروان دیدار کرد

“آرمان تاتویان” مدافع حقوق بشر ارمنستان با “کلر میترو” رییس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایروان دیدار کرده و مسایل مربوط به وضعیت “نارک سرداریان” ساکن روستای نرکن خندزورسک استان سیونیک ارمنستان را که در حال حاضر در آذربایجان به سر می برد، مورد بحث و بررسی قرار داده است. “آرمان تاتویان” در صفحه فیس بوک خود نوشته است: با توجه به دستورالعمل کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنین توافقی با رییس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایروان ، نمی توانم جزئیات این دیدار را مطرح نمایم دهم . وی همچنین نوشته است که با همکاران کمیته بین المللی صلیب خود سرخ در ارتباط خواهد بود و این موضوع را پیگیری خواهد کرد .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا