سیاسی

جمع آورى امضاء براى منع كمك مالى آمريكا به آذربايجان

به دنبال تعرضات اخير ارتش آذربايجان به مرزهاى ارمنستان و ادامه بحث هاى كنگره آمريكا براى تصويب ميزان كمك هاى بلاعوض نظامى كنگره آمريكا به كشورهاى مختلف براى سال آينده ميلادى، گروهى از شهروندان آمريكا در حال جمع آورى امضاء براى جلوگيرى از اختصاص اين كمك ها به آذربايجان مى باشند. طبق اين گزارش مردم آمريكا از حقوق و ماليات خود تا كنون يك و نيم ميليارد دلار به آذربايجان كمك كرده اند تا حكومت اليگارشى الهام على اف رياست جمهورى و همسر وى به عنوان معاون رياست جمهورى دوام بياورد. آرمن پرس نيز به نقل از راديو صداى آمريكا گزارش مى دهد كه كنكره آمريكا در برنامه اهداى كمك هاى بلاعوض همه ساله در زمينه دفاعى، در باره سهميه جمهورى آذربايجان براى سال ٢٠٢١ ميلادى بازنگرى كرده است. فرانك پالون رئيس كميسيون دوستى پارلمانى ميان ايالات متحده آمريكا و ارمنستان اعلام كرده است كمك اين كشور در زمينه دفاعى به آذربايجان كه در چهارچوب اصل ٣٣٣ برنامه كمك همه ساله كنگره انجام مى گيرد باز نگرى خواهد شد. طبق اين اصل كشورهايى كه مشكوك به نقض قوانين بين المللى در زمينه حقوق بشر مى شوند از اين كمك ها محروم خواهند شد. وى تأكيد كرده است كه كمك هاى امريكا نبايد در زمينه اهدافى كه خلاف ارزش هاى آمريكا است استفاده شود. آقاى پالون قيد كرده است كه باكو در زمينه حقوق بشر داراى مشكل بوده و سياست جنگ طلبانه در پيش گرفته است. كميته اختصاص كمك به كشورهاى مختلف بايد قبلأ وضعيت حفظ حقوق بشر و ميزان آزادى هاى اجتماعى در آذربايجان را بررسى نمايد. بريد شيرمن يكى ديگر از اعضاى كنگره نيز به پيشنهاد آقاى پالون پيوسته و اعلام كرده است كه نظاميان اذربايجان در چند روز اخير حقوق اساسى انسانى را در دركيرى مرزى نقض كرده اند. كميته دفاع از حقوق ارامنه نيز از اقدامات گروه دوستى پارلمانى آمريكا و ارمنستان استقبال كرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا