Topسیاسی

در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیس نویسی در مورد ارزیابی تهاجم آذربایجان بررسی می شود

به گزارش آرمن پرس در کمیته دایمی  اطلاعات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا پیشنویس قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا باید تنش میان ارمنستان و آذربایجان از جمله وضعیت در منطقه حل بحران قره باغ را ارزیابی کند.

  در این سند باید نقاط زیر ارایه  خواهند شد :

1 تعیین منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا و همکاران خود در منطقه ارمنستان – آذربایجان

2 ارایه جزییات تمام موارد به کار گیری زور در طی سال 2020 در منطقه حل بحران قره باغ و همچنان میان ارمنستان و آذربایجان

3 ارزیابی تاثیر  کمک نظامی به ارمنستان و آذربایجان در زمینه احتمال به کار گیری روز و تعادل نیروهای منطقه ای

4 ارزیابی امکانات احتمالی به کار گیری زور در منطقه و یا اقدامات بی ثبات کننده در آینده نزدیک

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا