اجتماعی

توسعه بیشتر حوزه پهپادی در ارمنستان

“آرتاک داوتیان” رییس کمیته صنایع نظامی وزارت صنعت فنآوری های نوین ارمنستان روسای شرکت های تولید کننده هواپیماهای بدون سرنشین ارمنی (پهپاد) را پذیرفته است. بخش مطبوعاتی این وزارت خانه گزارش می دهد که رییس جدیدالانتصاب کمیته صنایع نظامی با روسای شرکت های تولید کننده پهپاد آشنا شده ، سپس دیدگاه خود را به منظور توسعه بیشتر این حوزه ارائه داده است.حاضرین در این دیدار مسایل مربوط به تجربه استفاده از پهپادهای ساخت ارمنستان در درگیری های اخیر در مرز مشترک با آذربایجان را مورد بحث و بررسی قرار داده و به اجرای برنامه های آتی به منظور توسعه بیشتر حوزده مذکور اشاره کرده اند.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا