اجتماعی

بیشتر از 65 میلیون دارم به حساب صندوق “بیمه سربازان” واریز شده است

“آرسن قازاریان” رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و کارآفرینان ارمنستان در تاریخ بیست و یکم ژوئیه از کارآفرینان ارمنی مقیم ارمنستان و کارآفرینان ارمنی مقیم خارج از کشور درخواست کمک به صندوق “بیمه سربازان” کرده بود. به گزارش خبرگزاری “آرمن پرس” به نقل از اتحادیه تولید کنندگان و کارآفرینان ارمنستان، طی دو هفته 65.050.000 درام به حساب صندوق واریز شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا