Topسیاسی

بازدید آرتاک داوتیان از موسسات مجتمع صنعتی- نظامی کشور

به گزارش آرمن پرس آرتاک داوتیان رییس کمیته صنعتی- نظامی وزارت صنعت فنآوری های نوین ارمنستان از موسسات مجتمع  صنعتی- نظامی کشور بازدید کرده است. در جریان این بازدید رییس کمیته با امکانات زمینه ، راستاهای تقویت ، ظرفیت های تولید ، برنامه های چشم انداز و آخرین تحولات آشنا شده و با نمایندگان شرکت ها بحث و بررسی ها انجام داده است. به  آقای داوتیان  سلاح های نیروهای مسلح ارمنستان و پروژه های مختلف که در مرحله آزمایش  قرار می گیرند  ارایه شده اند.

تولید کنندگان مجتمع   صنعتی  – نظامی موضوعات و مشکلات ناشی از وضعیت همه گیر و همچنین سایر عواملی که  از کار عادی آنها  جلوگیری می کنند ، راه حل های نوآورانه فعلی و فرصت هایی برای توسعه چشم انداز   را ارائه  کرده اند.

آقای داوتیان  با   موضوعات مطرح شده  آشنا شده و تاکید کرده است که  کمیته صنایع نظامی  از هیچ کوششی  برای  هرچه سریعتر  پیدا کرد راه حل این مسائل    و  تامین شرایط مناسبی برای تولید کنندگان موسسات مجتمع  صنعتی- نظامی کشور فروگذار نخواهد کرد.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا