بین الملل

نشست ادواری نمایندگان ارمنستان و ایران

نشست تصویری کمیته پی گیری و نظارت پیش بینی شده دریادداشت تفاهم شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران، روز بیست و چهارم ماه اگوست برگزار گردید
ریاست هیئت ارمنستانی بعهده آقای آرا سیمونیان مشاور وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساختهای جمهوری ارمنستان و ریاست طرف ایرانی به عهده آقای محمد علی فرحناکیان مشاور امور بین الملل وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران بود
در این نشست روند اجرای موارد مندرج در چهارچوب صلاحیتهای کمیسیون مشترک جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت
آقای گر شاهوردیان دیپلمات سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، بعنوان نماینده وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان در نشست کمیته پی گیری ونظارت حضور داشتند.منبع خبر: صفحه فیسبوک سفارت ارمنستان در ایران

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا