Topاجتماعی

جنگ قره باغ بیش از 4500 مفقودالاثر داشته است

30 آگوست  مصادف است با    روز جهانی مفقودالاثرین  . هیئت کمیته بین المللی صلیب سرخ در ارمنستان ویدئویی را در رابطه با این روز  تهیه کرده است.  4500  نفر در ارمنستان، قره باغ و جمهوری آذربایجان از آغاز جنگ منطقه   قره باغ مفقودالاثر شناخته شده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در ارتباط با خانواده های مفقودالاثرها به فعالیت های مددکاری و مشاوره نیز مشغول است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا