سیاسی

“آننا نقدالیان”: به واکنش های عصبی ترکیه و آذربایجان پاسخ نمی دهیم

خانم “آننا نقدالیان” سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان روز گذشته در جلسه توجیهی توضیح داده است که چرا ارمنستان به واکنش های عصبی ترکیه و آذربایجان پاسخ نمی دهد. به گزارش آرمن پرس، بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان در مورد تحولات اخیر در دریای مدیترانه با واکنش عصبی وزارتخانه های خارجه ترکیه و آذربایجان روبرو شده است. خانم “آننا نقدالیان” اظهار داشت:”واکنش وزارت خارجه ترکیه عصبی بود و شاید شایسته پاسخ سازنده نیست ، زیرا ، همانطور که می دانید ، وزارت امور خارجه ارمنستان همیشه رویکرد سازنده ای در پیش گرفته است. ترکیه اخیراً خود را به عنوان ملکه دریاهای گاز طلب معرفی کرده و تقریباً با همه همسایگان خود مشکل دارد. ترکیه با بسته نگه داشتن مرزهای خود با ارمنستان، تعهدات خود در قبال این کشور را نقض می کند. وی ادامه داد: “برای ما معلوم است که آذربایجان به عنوان یک شریک کوچک ترکیه در صحنه بین المللی فعالیت می کند. و اگر به ترکیه پاسخ ندادیم ، به واکنش های آذربایجان نیز پاسخ نخواهیم داد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا