بین الملل

انتشار کتاب دیپلمات سابق اتحادیه اروپا درباره انقلاب مخملی ارمنستان

Pism.pl در وب سایت رسمی انستیتوی روابط بین الملل لهستان نسخه الکترونیکی کتاب “پیتر سویتالسکی”رئیس سابق هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان منتشر شد. این کتاب که نام ” انقلاب ارمنی: زنجیره ناتمام” دارد، در مورد انقلاب مردمی بدون خشونت و مخملی می باشد، که در سال 2018 در این کشور رخ داد . خبرگزاری “آرمن پرس” گزارش می دهد که دراین کتاب درباره مکانیزم های شکل گیری مدل دولت پس از فروپاشی شوروی در ارمنستان و روند رشد نارضایتی اجتماعی تعریف می شود. مولف این کتاب به تفصیل سیر “وقایع انقلابی را از نگاه یک دیپلمات غربی مستقر در ایروان شرح می دهد. در این کتاب ، “پیتر سویتالسکی موفقیت تیم سیاسی جدید در اصلاحات کشور و همچنین دشواری هایی را ذکر می کند که از جمله می توان به مقاومت ساختارهای اقتصادی و سیاسی قدیمی اشاره کرد. در این کتاب همچنین حل درگیری قره باغ در شرایط جدید ژئوپلیتیک تجزیه و تحلیل می شود. در پایان کتاب ، “سویتالسکی” پیشنهادات و مشاهداتی را در مورد سیاست اتحادیه اروپا در منطقه ،ارایه داده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا