اجتماعی

در سال 2019 بیشترین سخنان نفرت انگیز در مطبوعات ترکیه علیه ارامنه استفاده شد

  در چارچوب پروژه “سخنان نفرت انگیز  در مطبوعات”که توسط بنیاد هرانت دینک اجرا شد  گزارش ادواری  تهیه و منتشر شد. در این گزارش  تعداد   سخنان نفرت انگیز  در مطبوعات ترکیه در مورد گروه های قومی ، مذهبی و سایر گروه ها در سال 2019  ارایه شده است. برای این گزارش 4364 مقاله یا خبر مطالعه شده است. در  108 مقاله    سخنان نفرت انگیز علیه بیش از یک گروه وجود داشت. در مجموع 5515  سخنان  نفرت علیه 80 گروه مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

گروه های هدف  سخنان  نفرت انگیز  به شرح زیر است:

ارامنه – 803  سخنان  نفرت انگیز 

 سوری ها – 760

 یونانیان (یونان) – 754

 یهودیان – 676

 یونانیان (ترکیه ، قبرس و غیره) – 603

 مسیحیان – 334.

ارمنی ها بیشتر در مقالاتی درباره وقایع خوجالی و نسل کشی ارامنه مورد هدف قرار می گیرند.

به طور کلی ، 51 درصد از سخنان نفرت  انگیز در مطبوعات محلی و 49 درصد در مطبوعات ملی منتشر شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا