سیاسی

نابودی مواضع و تجهیزات نظامی دشمن ادامه دارد

.نابودی مواضع و تجهیزات نظامی دشمن ادامه دارد

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا