Top

مدافع حقوق بشر هدف قرار گرفتن سازمان بشردوستانه را محکوم می کند

در تاریخ 2 اکتبر   نیروهای مسلح آذربایجان عمداً  تاسیسات  و زیرساخت های غیرنظامی   در استپاناکرت پایتخت جمهوری  آرتساخ را مورد  هدف قرار دادند.

به ویژه ، ساختمان سرویس اضطراری دولتی  آرتساخ  ، که فعالیت های نجات و بشردوستانه را انجام می دهد ، توسط آذربایجان هدف قرار گرفت. طبق داده های اولیه ، در نتیجه هدف قرار دادن عمدی و هدفمند ، غیرنظامیان زخمی  شده و  خسارات  بزرگی  وجود دارد.

هدف قرار دادن  سازمان های  بشردوستانه ، ارگان های دولتی ، یک بار دیگر ثابت می کند که آذربایجان در حال انجام عملیات نظامی    موازین  حقوق بشردوستانه بین المللی  شدیدا نقض می کند.

لازم به یادآوری است که دیروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در استپاناکرت ، آرتاک بگلاریان ،   مدافع حقوق بشر آرتساخ  ، حقایق استفاده از سلاح و روش  منع  شده  بر اساس  قوانین بین المللی بشردوستانه توسط آذربایجان را  ارائه کرد.   وی گفت كه موشكهای خوشه ای در طی فعالیتهای حقیقت یابی پیدا شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا