Top

آرتسرون هوانیسیان : خزنده نمی تواند عقاب را بزنند

آرتسرون هوانیسیان نماینده وزارت دفاع کشورمان در صفحه فیسبوک خود نوشته است : تروریست ها ، یک چیز را می فهمند   پسران ما عقاب کوه هستند.   خزنده نمی تواند عقاب را بزند .

وی در   پست قبلی نوشته است :  با  موشک باران    استپاناکرت  به  نتیجه ای نخواهید رسید.   ما پیروز خواهیم شد .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا