سیاسی

تفاوت میان آرائیک هاروتونیان و الهام علی اف

بخشی از پیام الهام علی اف خطاب به ملت آذربایجان  : ما آنها ( ارامنه )  را مانند سگ بیرون می کنیم.

بخشی از پیام آراییک هاروتونیان خطاب به مردم آرتساخ :  من می خواهم که ما علیه دولت آذربایجان بجنگیم ، نه مردم آذربایجان ، آنها نیز قربانیان حکومت   خود هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا