Top

نمونه های از قهرمانی سربازان ارمنی

سارگیس گریگوریان فرمانده دسته ضد   تانک ،     1 پست فرماندهی دشمن و 1 تانک  را منهدم کرد  کرده است.

گروهبان آرمن سیمونیان اپراتور ارشد   ضد تانک یک بالگرد و یک خودروی نظامی دشمن را منهدم کرده است.

گروهبان سیمون تورویان   اپراتور ارشد   ضد تانک دو تانک ، یک خودروی زرهی و یک خودروی نظامی دشمن را منهدم کرده است.

گروهبان گارگین توروسیان اپراتور ارشد   ضد تانک شش تانک ، یک 1  راکت انداز TOS   و یک خودروی نظامی  متخاصم را منهدم کرده است.

آرتور ملکونیان تورویان   اپراتور ارشد   ضد تانک یک خودروی نظامی را منهدم کرده است.

گروهبان   هملت پطروسیان ، فرمانده-عامل   ضد تانک   یک تانک دشمن  را منهدم کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا