Top

به پارلمان فرانسه پیشنویس در مورد رسمیت شناختن استقلال جمهوری آرتساخ ارایه شده است

به گزارش صندوق منافع دولتی ارمنستان به پارلمان فرانسه پیشنویس  در مورد  رسمیت شناختن  استقلال جمهوری  آرتساخ ارایه شده است.  در بخشی از بیانیه صندوق منافع دولتی ارمنستان آمده است : در روزهای اخیر این سازمان  با  همتایان  فرانسوی  خود  در این زمینه  همکاری می کند.  از آغاز جنگ  صندوق منافع دولتی ارمنستان (ANIF) برای حمایت   از مردم آرتساخ فعالیت جدی انجام می دهد.  در نتیجه این همکاری    امروز به پارلمان فرانسه پیشنویس  در مورد  رسمیت شناختن  استقلال جمهوری  آرتساخ ارایه شده است.

ما از همکاران فرانسوی خود  از جمله فرانسوا پوپون که نماینده حزب سوسیالیستی   که با اقدامات حامی ارمنی خود ، به طور مداوم از حل و فصل مناقشه  آرتساخ و  برقراری عدالت حمایت می کنند قدردانی می کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا