Top

دشمن بمباران در خط مقدم توسط توپخانه را از سر گرفته است

به گزارش سرویس مطبوعاتی  ارتش تدافعی آرتساخ  امروز صبح ، دشمن در جهات جنوب ، جنوب شرقی ، شمال و شمال شرقی ، با نقض آتش بس انسانی ،  موشک باران  را از سر گرفته ، به ویژه در جنوب شرقی ، شمال و  شمال شرقی به شدت  آتش گشوده است. طی شب گذشته  تنش  در خط مقدم حفظ شده و نبردهای توپخانه ای در  بخش های مختلف  با شدت متفاوتی ادامه  داشته اند .

یگان های ارتش دفاع در حال انجام اقدامات كافی در تمام جهات خط مقدم جبهه برای متوقف كردن  اقدامات  تهاجمی دشمن هستند و با اطمینان به انجام مأموریت دفاع از مرزهای میهن ادامه می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا