Top

شاهان گنداهاریان : زمینه سیاسی – حقوقی مناسبی برای به رسمیت شناختن جمهوری آرتساخ ایجاد شده است

شاهان گنداهاریان ، مدیرمسئول روزنامه آزدک چاپ بیروت ، با   اسپوتنیک آرمنیا  درباره پیش شرط های قانونی و سیاسی برای به رسمیت شناختن بین المللی جمهوری  آرتساخ  صحبت کرد. به گفته  وی  زمینه سیاسی – حقوقی  مناسبی  برای به رسمیت شناختن جمهوری  آرتساخ  ایجاد شده است . روابط     فرانسه و ترکیه   به ویژه به دلیل  اقدامات ترکیه در منطقه مدیترانه شرقی ، بسیار متشنج است.  فرانسه از نظر  هشدار به ترکیه برای عبور از خطوط قرمز   کشوری پیشرو است.   مدیرمسئول روزنامه آزدک در بیروت گفت:  فرانسه یکی از قوی ترین و اصلی ترین کشورهای اتحادیه اروپا است ، رئیس مشترک گروه مینسک در درگیری های ارمنستان و آذربایجان ، عضو ناتو ، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است. همه اینها نقش بسیار مهمی دارد.

به گفته شاهان گنداهاریان ، این واقعیت که شورای ملی کشوری مانند فرانسه در مورد  پیشنویس  به رسمیت شناختن  استقلال آرتساخ  بحث و تبادل نظر می کند ، می تواند برای سایر کشورها یک  راهنما  باشد. این پیامی است که در صورت ادامه تهاجم ترکیه ، ممکن است روند بین المللی به رسمیت شناختن آرتساخ آغاز شود ، که پیش شرط آن از قبل وجود دارد ، همانطور که در سطح شهرهای جداگانه اروپا آغاز شده است.

یاد آوری می کنیم که به گزارش صندوق منافع دولتی ارمنستان به پارلمان فرانسه پیشنویس  در مورد  رسمیت شناختن  استقلال جمهوری  آرتساخ ارایه شده است.  در بخشی از بیانیه صندوق منافع دولتی ارمنستان آمده است : در روزهای اخیر این سازمان  با  همتایان  فرانسوی  خود  در این زمینه  همکاری می کند.  از آغاز جنگ  صندوق منافع دولتی ارمنستان (ANIF) برای حمایت   از مردم آرتساخ فعالیت جدی انجام می دهد.  در نتیجه این همکاری    امروز به پارلمان فرانسه پیشنویس  در مورد  رسمیت شناختن  استقلال جمهوری  آرتساخ ارایه شده است.ما از همکاران فرانسوی خود  از جمله فرانسوا پوپون که نماینده حزب سوسیالیستی   که با اقدامات حامی ارمنی خود ، به طور مداوم از حل و فصل مناقشه  آرتساخ و  برقراری عدالت حمایت می کنند قدردانی می کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا