Top

نمونه های قهرمانی سربازان ارمنی

به بیش از دوازده نظامی به خاطر شجاعت   و خدمت فداکارانه خود در جنگ جدید آرتساخ جوایز بالایی اهدا شد.

سرهنگ دوم تارون کوچاریان توانست به طور واضح دفاع از یگان خود را سازماندهی کند ، سپس ، به  کمک  اقدامات فعال ، تعداد زیادی از تجهیزات نظامی و نیروی انسانی دشمن را از بین برد. او  به دریافت مدال   “صلیب رزمی”  مفتخر خواهد شد.

سرهنگ دوم آرتور هوسپیان برای چنین شجاعت و اقدامات حساب شده مدال “برای شجاعت” دریافت  خواهد کرد.

گور هوانیسیان ، واردگس الویان ، پتیک هونانیان ، رافائیل کارپتیان ، هایک داربینیان سربازان وظیفه ، گروهبان واهه ساهاکیان وگروهبان مهر دانیلیان   قهرمانانه در  مقابل  نیروهای برتر دشمن مهاجم جنگیدند و خسارات زیادی به بار آوردند.

همه  این سربازان  به دریافت مدال  “شجاعت”  مفتخر شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا