Top

آذربایجان درخواست کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بیرون آوردن سربازان مجروح از میدان نبرد را رد کرد

ارمنستان و جمهوری آذربایجان توافق کردند که در قره باغ آتش بش بشردوستانه از نیمه شب ۱۸ اکتبر برقرار شود. پس از اعلام آمادگی طرفین جهت برقراری آتش بس انسانی در قره باغ ، دولت باکو درخواست بیرون آوردن سربازان مجروح از میدان نبرد با میانجیگری کمیته بین المللی صلیب سرخ را رد کرد. در حالی که این اقدام متناسب با کلمه و روح توافق هفدهم اکتبر و نیز دهم اکتبر مسکو انجام شده است، رسما و قاطعانه از سوی باکو رد شده است. آنچه اتفاق افتاد ثابت می کند که “علی اف” تبدیل به ابزاری توسعه طلبی ترکیه در منطقه شده، نگران حفظ حکومت خویش می باشد و به دلیل اینكه از پاسخگویی به مردم خود برای جنگ و متحمل شدن تلفات زیادی در وحشت هست، تلاش می كند تا لحظه اجتناب ناپذیر رویارویی با واقعیت را به تعویق بیندازد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا