سیاسی

آذربایجان مزدوران را مجبور به اقدام نظامی در منطقه هورادیز کرد

پس از اعلام آتش بس بشردوستانه ، نیروهای مسلح آذربایجان مزدوران را مجبور به اقدام فعال نظامی در منطقه هورادیز کردند و این مزدوران را مجبور به پوشیدن لباس ارتش  آذربایجان  کردند.

این مطلب را آرشاک ماردیروسیان نماینده دادستانی نظامی ارمنستان ضمن مصاحبه مطبوعاتی  بیان کرده است.  به گفته وی  با توجه به تعدادی از داده های واقعی به دست آمده در پرونده جنایی ، که به ویژه مربوط به ماهیت اقدامات و میزان خطر پس از نقض آتش بشردوستانه    همچنین ، جنایات با هدف بی ثبات کردن وضعیت در داخل کشور از جمله حمله به مردم غیرنظامی ، قتل ، آتش سوزی  است  دادستانی نظامی ارمنستان پرونده جنایی را آغاز کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا