سیاسی

نیکول پاسینیان : آیا جنگ می تواند وضعیت قره باغ را حل کند؟ بله ، اگر در جنگ موفق شویم

نخست وزیر نیکول پاشینیان در صفحه فیس بوک خود نوشته است  که   این جنگ برای وضعیت قره باغ است ، در صورت موفقیت در  جنگ می توانیم  مسئله وضعیت را حل  کنیم.

وی نوشته است :

1.این جنگ برای چیست؟ وضعیت قره باغ.

2. آیا می توانستیم از این جنگ جلوگیری کنیم؟ بله ، اگر  مناطق  را باز پس  دهیم و با وضعیت نامعلوم  قره باغ     در  شرایط   عدم سازوکاری  برای تعیین  وضعیت  موافقت کنیم.

3. آیا می توانیم از طریق مذاکرات وضعیت قره باغ که برای این کشور قابل قبول باشد را  حل  کنیم . نه زیرا آخرین فرصت این امر  در سال 2011 در کازان بود.

4.   آیا می توانیم جلوی این جنگ را بگیریم؟ از لحاظ تئوری ، بله ، با فرمول کمی بدتر از نسخه ذکر شده در نقطه 2

5. آیا جنگ می تواند وضعیت قره باغ را حل کند؟ بله ، اگر در جنگ موفق شویم.

6. آیا می توانیم در جنگ موفق شویم؟ بله ، اگر ظرفیت ملی خود را بر آن هدف متمرکز کنیم و صادقانه و از خودگذشتگی به آن هدف متعهد شویم

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا