Top

نبردهای شدیدی در جهت جنوب انجام می گیرند . دشمن تعداد زیادی تلفات نیروی انسانی و تجهیزات نظامی دارد

 به گزارش ارتش تدافعی آرتساخ اوضاع در منطقه درگیری  آرتساخ  و آذربایجان در طول شب نسبتاً پایدار و متشنج بود. نبردهای توپخانه ای در برخی مناطق ادامه  داشته اند. نبردهای شدیدی در جهت جنوب انجام  گرفته اند . یگان های ارتش دفاع با کنترل وضعیت عملیاتی ، تلفات زیادی از نیروی انسانی و تجهیزات نظامی را به نیروهای دشمن وارد می کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا