سیاسی

آذربایجان به عنوان یک کشور فروپاشیده است: مرحله بعدی تصمیم گیری می شود

“هاکوب بادالیان” مفسر سایت خبری تحلیلی lragir. am اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ تروریستی آذربایجان علیه آرتساخ ، اظهاراتی و ارزیابی هایی بیان شده که برای متوقف کردن جنگ، نه تنها اقدامات تنبیهی نیروهای مسلح ، بلکه انجام اقداماتی برای فروپاشی دولت آذربایجان که چیزی جز یک کشور مصنوعی نیست ، ضروری می باشد. جنگ قره باغ خود شاهدی از فروپاشی دولت آذربایجان است. آغاز این جنگ گسترده دقیقاً به دلیل فروپاشی کشور آذربایجان امکان پذیر شد. در غیر این صورت ،آذربایجان به یک اردوگاه تروریستی ترکیه تبدیل نمی شد. یکی دیگر از شواهد فروپاشی آذربایجان این است که با اعلام آتش بس برای دومین بار، باکو آن را حفظ نمی کند زیرا ترکیه اجازه نمی دهد.ترکیه آذربایجان را نابود کرده است و نابودی آذربایجان از طریق ناآرامی های مردمی ، قیام های حقوقی و سیاسی اقلیت های ملی و غیره صورت نگرفته است. اما این می تواند مرحله بعدی فروپاشی باشد. فعلا معلوم نیست آذربایجان در چه شکل و محتوایی به حیات خود ادامه خواهد داد ، و توازن قدرت در قلمرو آن چگونه خواهد بود. در این جنگ ، مسئله فروپاشی آذربایجان مطرح نیست ،بلکه مسئله فرمات و مدل آذربایجان پس از فروپاشی.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا