Top

وزارت محیط زیست ارمنستان با مراجعه به نهادهای بین المللی، از خطر فاجعه انسانی-زیست محیطی در خطوط تماس آرتساخ و آذربایجان خبر داد

وزارت محیط زیست جمهوری ارمنستان با مراجعه به نهادهای بین المللی ، از خطر فاجعه انسانی-زیست محیطی در کل خط تماس جنگ آرتساخ و آذربایجان خبر داد. وزارت محیط زیست جمهوری ارمنستان با انتشار بیانیه ای تاکید داشته است که اوضاع مربوط به اجساد موجود در میدان جنگ خارج از کنترل است. نفسیر ویدئوهای ضبط شده توسط دوربین مداربسته حاکی از آن دارد که اجساد محیط مناسبی برای تغذیه و پرورش حشرات و حیوانات وحشی می شوند.جنگ و درگیری در مناطق کانون های طبیعی طاعون زانگرس قره باغ و پریاراک درجریان است جایی که هم عوامل بیماری زا و هم ناقلان بیماری وجود دارند. نبود شرایط برای جابه جایی اجساد کشته شدگان به منظور دفن یا تعویض باعث شده است که اجساد محیط مناسبی برای تغذیه و پرورش حشرات و حیوانات وحشی شوند که ناقل طبیعی بیماری عفونی هستند. عوامل عفونی و از جمله عوامل خطرناک برای مدت طولانی در محیط طبیعی زنده می مانند که همه پیش نیازهای شیوع و همه گیری بیماری را دارند. نبرد ها ممکن است باعث فعال سازی کانون ها و بالابردن خطر انتقال بیماری های عفونی مانند طاعون، تولارمی و لپتوسپیروز شود. سرایت بالا و مرگ و میر ناشی از طاعون تهدیدی برای بیماری های گسترده محسوب می شود.» آلودگی محیط زیست، تولید مثل جوندگان، شیوع بیماری های عفونی، نه تنها برای مناطق درگیر بلکه برای کشورهای همسایه منطقه نیز خطرناک است. از جمله ایران با در نظر گرفتن مسافت کم، گستره جغرافیایی و وجود رودخانه ارس، از نظر خطر گسترش عفونت به مناطق حاشیه رودخانه از طریق آبراهه ها بسیار زیاد است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا