سیاسی

فیلم جدیدی از نابودی ادوات رزمی-زرهی دشمن

ارتش دفاعی آرتساخ فیلم جدیدی از نابودی ادوات رزمی – زرهی دشمن منتشر کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا