Top

آذربایجان مواضع در جهت جنوب شرقی را هدف قرار داد

شوشان استپانیان  سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است :  مورد ادواری نقض آتش بس   در  ساعت 09:10    مشاهده شد . دشمن با شلیک پنج گلوله توپ ، مواضع را در جهت جنوب شرقی هدف قرار داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا