Top

به گزارش کانال آذری ها تیپ مکانیزه سپاه پاسداران به مرز ‘نخجوان’ اعزام شد

به گزارش کانال آذری ها تیپ مکانیزه سپاه پاسداران به مرز ‘نخجوان’ اعزام شد

این کانال نوشته است در نظر داشته باشید که مرز خداآفرین در شرق و مرز جلفا در غرب است. جلفا در جنوب «نخجوان» قرار دارد و این ناحیه با مناطق درگیری فاصله قابل توجهی دارد.

استقرار نیروهای سپاه در مرز با نخجوان تنها یک معنا دارد و آن تهدیدات احتمالی از ناحیه ترکیه است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا