Top

نبردهای موضعی در برخی جهات خط مقدم ادامه دارند

به گزارش ارتش دفاع آرتساخ در طول شب ، اوضاع در منطقه درگیری  آرتساخ  و آذربایجان نسبتاً ثابت و متشنج بود . نبردهای توپخانه ای در برخی مناطق ادامه  داشته اند.

در عصر ، نیروهای دشمن به طور فعال از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کردند که برخی از آنها توسط نیروهای پدافند هوایی ارتش دفاع  منهدم شده اند. دشمن به گلوله باران  مناطق مسکونی  مسالمت آمیز ، به ویژه شهر مارتونی ، مارتاکرت و روستاهای  آسکران  ادامه داد.

در حال حاضر ، نبردهای  موضعی  در برخی جهات خط مقدم  ادامه دارند. یگانهای ارتش دفاع با کنترل اوضاع عملیاتی – تاکتیکی ، وظیفه رزمی تعیین شده را ادامه می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا