Top

نبردهای موضعی در برخی جهات خط مقدم ادامه دارند

در طول شب ، اوضاع در منطقه درگیری آرتساخ و آذربایجان نسبتاً ثابت و متشنج بوده است. عصر روز گذشته ، طرف متخاصم به گلوله باران مناطق مسکونی به ویژه در مارتونی و روستاهای بالای منطقه آسکران ادامه داد. در حال حاضر ، درگیری های موضعی در برخی جهات خط مقدم ادامه دارد. یگان های ارتش دفاع به انهدام گروه های خرابکار و تجسس دشمن ادامه می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا