سیاسی

بيانيه دفتر روبرت كوچاريان دومين رئيس جمهورى ارمنستان

به گزارش دفتر مطبوعاتی دومين رئيس جمهورى كشور، تست كروناى آقاى كوچاريان مثبت بوده و وى فعلأ نمى تواند به روسيه سفر كند. آقاى كوچاريان قرار بود به همراه اولين رئيس جمهورى ارمنستان به مسكو سفر كرده و در باره حل مسالمت آميز بحران قره باغ با مقامات بلند پايه روسيه به رايزنى بپردازد.  اين سفر با موافقت دولت ارمنستان انجام مى گيرد. طبق قوانين روسيه مسافرين ورودى روسيه بايد براى ورود به روسيه برگه تست كرونا با نتيجه منفى ارائه دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا