Top

نماینده وزارت دفاع کشورمان در مصاحبه مطبوعاتی خود وضعیت در جنگ قره باغ را ارایه داد

 آرتسرون هوهانیسیان نماینده وزارت دفاع کشورمان در مصاحبه مطبوعاتی خود تاکید کرده است که درگيرى هاى  دیروز  ميان نيروهاى مهاجم آذربايجانى و ارتش دفاعى آرتساخ از دقايق اول صبح زود شروع شده است. در جبهه هاى شمالى پياده نظام با حمايت توپخانه حملات خود را آغاز كرده است. اين حملات با دفاع شجاعانه نيروهاى ارامنه روبرو شده و اين گروه ها دچار ضربات سنگين شده و با بجا گذاشتن اجساد و تجهيزات به مواضع اوليه خود باز گشته اند. در جبهه جنوب نيز دشمن از كناره ارس به سمت شمال حمله كرده است. آنان سعى در پيشروى در مناطق صعب العبور دارند، ولى ارامنه در مواضع مناسبترى قرار داشته و حملات آنان را دفع مى كنند. در جبهه مركزى نيز جنگ با دو هدف نزديك ادامه دارد. در جبهه جاردار ماردونى، دشمن طى سراسر روز سعى در شكاف خطوط مركزى مقاومت را دارد. آنان فقط از پياده نظام با حمايت توپخانه استفاده مى كنند و سعى در پيشروى دارند كه با مقاومت قهرمانانه يگان هاى نظامى ارامنه روبرو مى شوند. درگيرى نظامى در اطراف روستاهاى جنگلى شوشى نيز ادامه دارد و جبهه در روستاى “گارمير شوكا” به طرف غرب است. نيروهاى دفاعى آرتساخ     گزارشات زيادى از تار و مار شدن گروه هاى مهاجم تجسسى طى شب گذشته منتشر كرده اند. مراكز نظامى، انبار مهمات و نفرات مهاجم در حملات شبانه ارتش دفاعى أرتساخ منهدم شده اند. اين گروه هاى ويژه تخريب، دوباره سازمان دهى شده و به اقدامات خود ادامه مى دهند.   مصاحبه يك اسير سورى نيز پخش شد كه نظام سازمان دهى مزدوران تروريست و وارد كردن آنان به جنگ قره باغ را توضيح مى دهد. اين اسير تصديق كرد كه ارتش آذربايجان از مزدوران سورى به عنوان گوشت دم توپ استفاده كرده و خود در خطوط دوم و سوم قرار مى گيرند. به اين خاطر نيز مزدوران سورى تلفات زيادى داشته و اجساد آنان هنوز نيز در دشت هاى اطراف پراكنده است. ما خواهان توجه بيشتر جهانيان به موارد حضور مزدوران سورى هستيم. جنگ امروز نيز ادامه داشته، شدت حملات كمتر بوده و دشمن ديگر از نيروهاى زرهى استفاده نمى كند، چون نيروهاى زرهى متخاصمين آنأ از طرف امكانات توپخانه اى و ضدتانك ما شكار مى شوند. آنان فعلإ از نيروى هوايى و توپخانه استفاده مى كنند.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا