Top

فراخوان مدافع خقوق بشر آرتساخ از جهانیان+ فیلم

آرتاک بگلاریان، پشتیبان سزامندی آدمیان در آرتساخ، از بازار گلوله‌باران شده‌ی شهر ستپاناکرت، جهانیان را فرامی‌خواند: اینجا بازار میان‌شهر ستپاناکرت است که بامداد همین امروز در 31 اکتبر (10 مهر) از سوی نیروهای (حکومت علی‌اف) گلوله‌باران شده است.این گلوله‌باران درست پس آن رخ داده که با میانجی‌گری گروه مینسک، هر دو سوی جنگ پذیرفتند که سازه‌های شهری را زیر آتش نگیرند. ولی شما می‌بینید که آنها ساختمانهای شهری که از هرگونه کاربری رزمی بسیار دورند و درست در دل شهر ستپاناکرت جای دارند را، آماج آتش گرفته‌اند. از همین رو بسیاری از فروشگاه‌ها ویران شده یا به سختی آسیب دیده‌اند و زیانهای بسیار به بار آمده است. آنان همچنین زندگی‌گاه‌های شهروندان ستپاناکرت، شوشی، مارتونی، مارتاکرت و دیگر شهرکها و روستاها را نیز بمباران کرده‌اند. در پی آتش‌باران‌های (حکومت علی‌اف) امروز یک مرد 59 ساله در روستای هِرهِر از بخش‌های پیرامون شهرک مارتونی کشته شد. این نمایانگر آن است که (حکومت علی‌اف) همچنان دست از تبهکاری جنگی و کشتار مردم آرتساخ برنداشته و همچنان سازه‌ها و زیرساختهای نیازین شهری را نشانه می‌رود تا مردم آرتساخ را دچار رنج و پریشانی نماید. در چنین هنگامه‌ای، هرچند که نابینا هستم ولی با دست کشیدن می‌بینم که ویرانی بسیار گسترده‌ است. من، با اینکه نابینایم ولی در تلاشم. ولی جهانیانی که نابینا نیستند، هیچ تلاش و کوششی از خود نشان نمی‌دهند. آنها همه‌چیز را بدون دست ساییدن، با چشم می‌بینند ولی کاری نمی‌کنند. اینگونه است که چنین رفتارهای ددمنشانه‌ای همچنان از (حکومت علی‌اف) و ترکیه و مزدوران آدمکش‌شان سر می‌زند.من در جایگاه یک نابینا و نیز پشتیبان سزامندی آدمیان در کشور مردم‌خواسته‌ی آرتساخ، جهانیان را فرا می‌خوانم تا دست به کار شوند، تنها به سخن گفتن بسنده نکنند و کور نباشند. منبع : @Armenian_News_Persian

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا