Top

اطلاعات آذربایجان در مورد آتش زدن شهر فیزولی و روستاهای اطراف توسط نیروهای مسلح آرتساخ اخبار جعلی می باشند

شوشان استپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارشد در صفه  فیسبوک خود   است که  اظهارات طرف آذربایجانی مبنی بر اینکه نیروهای مسلح  آرتساخ از  ” اسمرچ ”  به شهر فیزولی و روستاهای اطراف آن شلیک کرده اند  اخبار جعلی می باشند.

نیروهای آرتساخ  در جهت  مذکور  آتش نگشوده  است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا